Restrukturyzacja Naprawcza Firmy

Jeśli Twoja firma znajduje się w sytuacji trudnej lub kryzysowej, oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskaniu równowagi gospodarczej poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji naprawczej.

 

W ramach przygotowywanych przez nas programów naprawczych identyfikujemy i wskazujemy działania umożliwiające odzyskanie bieżącej równowagi m.in. poprzez:

  • zmianę zakresu działania i likwidację nieefektywnych ogniw działalności,
  • restrukturyzację aktywów,
  • obniżenie kosztów działalności,
  • zmianę struktury źródeł finansowania (refinansowanie obecnych zobowiązań),
  • restrukturyzację zatrudnienia,
  • procesy konsolidacji lub deinwestycji. 

 

Świadczymy również usługi konsultingu oddłużeniowego: 

  • negocjujemy z wierzycielami warunki spłaty zobowiązań,
  • przygotowujemy i prowadzimy postępowanie naprawcze, a jeśli okoliczności tego wymagają także postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu,
  • uczestniczymy w procesie negocjacji z wierzycielami (na życzenie klienta).

 

Nasza oferta obejmuje także szereg innych usług stanowiących łącznie kompleksowe doradztwo gospodarcze. Zakres i skala naszego zaangażowania w proces doradczy jest każdorazowo uzgadniany z klientem, w celu spełnienia jego potrzeb i oczekiwań w tym zakresie.

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą - skontaktuj się z nami.

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię przedmiotu, znajdziemy go dla Ciebie - wypełnij formularz kontaktowy.