Restrukturyzacja

W ramach przygotowywanych przez nas programów naprawczych identyfikujemy i wskazujemy działania umożliwiające odzyskanie bieżącej równowagi m.in. poprzez:

  • zmianę zakresu działania i likwidację nieefektywnych ogniw działalności,
  • restrukturyzację aktywów,
  • obniżenie kosztów działalności,
  • zmianę struktury źródeł finansowania (refinansowanie obecnych zobowiązań),
  • restrukturyzację zatrudnienia,
  • procesy konsolidacji lub deinwestycji.

 

Świadczymy także usługi konsultingu oddłużeniowego:

  • negocjujemy z wierzycielami warunki spłaty zobowiązań,
  • przygotowujemy i prowadzimy postępowanie naprawcze, a jeśli okoliczności tego wymagają także postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu,
  • uczestniczymy w procesie negocjacji z wierzycielami.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą - skontaktuj się z nami.

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię przedmiotu, znajdziemy go dla Ciebie - wypełnij formularz kontaktowy.